Marin je doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tijekom diplomskog studija na istom studiju izabrao je smjer Kondicijska priprema sportaša. Njegovo višegodišnje radno iskustvo počinje još za vrijeme studentskih dana kada je bio kondicijski trener u nogometnom klubu Zagreb, košarkaškom klubu Zagreb i mlađim selekcijama košarkaških reprezentacija Hrvatske te bio član stručnog stožera Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Katru. Dio Biotrening tima već je 10 godina a specijalizirao se za individualnu kondicijsku pripremu nogometaša te se može pohvaliti da je surađivao sa više od 40 sportaša na lokalnoj i internacionalnoj razini od kojih su neki od njih aktualni i bivši državni reprezentativci u svojim zemljama. Isto tako, predavač je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na smjeru kondicijska priprema sportaša, nogometnoj akademiji Hrvatske na predmetu Teorija i metodika treninga te Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru na smjeru fizioterapija. Autor je 20 stručnih i znanstvenih radova vezanih za kondicijsku pripremu sportaša te na takav način pokušava spojiti sportsku znanost i praksu.