Biotrening TV

MENTALNI TRENING

Motivacija je stanje ili proces unutar pojedinca koji potiče, održava i usmjerava ponašanje prema određenom cilju.

To stanje, odnosno proces je nešto što je pretpostavljeno i ne može se direktno opažati ni mjeriti.